top of page

Лабораторія

«Внутрішніх незаразних хвороб сільськогосподарських тварин»

Історія лабораторії «Внутрішніх незаразних хвороб сільськогоспо-дарських тварин» розпочинається із 1964 року. Першим завідувачем лабораторії був призначений Яковенко Микола Якович (з 1964 по 1968 рік).

З 1968 по 1973 рік завідував лабораторією Чмир Святослав Миколайович. Також, у 1970–1973 роках читав клінічну діагностику Циніцький Леонід Стратонович.

Найдовший період завідувачем лабораторії «Внутрішніх незаразних хвороб с/г тварин» був Савицький Микола Іванович, з 01.09.1973 по 01.07.1997 року. Він закінчив Львівський зооветеринарний інститут у 1963 році. Прийшов на роботу в технікум з посади головного ветеринарного лікаря колгоспу

ім. Жданова Млинівського району. З 01.02.1973 року був зарахований на посаду старшого ветеринарного лікаря Державної племінної станції, яка входила до складу технікуму, а з 31.08.1973 року переведений на посаду викладача спеціальних дисциплін та завідувача лабораторії «Внутрішніх незаразних хвороб с/г тварин» Із 1978 року одночасно із Савицьким М.І. викладачем терапії працював Михаревич Захар Федорович – до 01.07.1998 року. Він також закінчив Львівський зооветеринарний інститут.

Із 1997 по 2000 рік завідувачем лабораторії «Внутрішніх незаразних хвороб с/г тварин» працював Олійник Василь Ростиславович, який захистив кандидатську дисертацію і перейшов працювати завідувачем відділення «Ветеринарної медицини» коледжу, продовжуючи викладати терапію.

З 2000 по 2010 рік завідувачем лабораторії була Дмитрук Марія Сергіївна.

Із 2010 по 2017 рік завідувачем лабораторії працював Фурманець Микола Іванович який закінчив Українську сільськогосподарську академію м. Київ у 1981 році.

З 2017 року завідувачем лабораторії «Внутрішніх незаразних хвороб с/г тварин» знову працює Олійник Василь Ростиславович.

Історія лабораторії продовжуватиметься ще багато років і ще багато висококваліфікованих спеціалістів ветеринарної медицини будуть проходити в ній цікаві теоретичні і практичні заняття.

bottom of page